C-orkest


Het C-orkest bestaat uit verschillende jonge leerlingen vanuit de eigen jeugdopleiding. Deze leerlingen worden in overleg met de muziekdocent in dit orkest geplaatst.

Deze leerlingen kunnen qua niveau doorstromen naar een orkestsetting om zich verder te ontwikkelen, maar hebben nog onvoldoende niveau voor het brugorkest.

De doelstellingen van dit orkest is:

  • plezier hebben in het gezamenlijk maken van muziek.
  • kennismaking met de brassmuziek.
  • bevordering van het samenspel.
  • ´opleiding´ voor brugorkest Kunst naar Kracht.

Het C-orkest repeteerde iedere vrijdag van 17:30 uur tot 18:30 uur in haar eigen verenigingsgebouw.

 

Let op! I.v.m. onvoldoende instroom van jeugdleden is het C-orkest per augustus 2014  tijdelijk opgeschort. Zodra er zich voldoende nieuwe leerlingen  aanmelden zal dit orkest opnieuw opgestart worden.