Beschermclub | Kunst naar Kracht

Tijdens één van de concerten van brassband Kunst naar Kracht werd de initiatiefnemer van deze stichting ‘gegrepen’ door de kwaliteiten van de band. Niet bekend met brassbandmuziek, werd Leo Heddes geïnspireerd door deze muzikanten uit De Goorn. Hij wilde wat terug doen, sterker nog: hij wilde deze ‘dorpsvereniging’ behouden voor De Goorn en omstreken. Kunst naar Kracht had zijn hart gestolen.

Om de kwaliteit van de brassband te kunnen behouden is aanwas van leden, maar vooral jeugdleden noodzakelijk. Dit bleek voor Kunst naar Kracht geen eenvoudige opgave, aangezien de hoge kosten van muzieklessen een drempel voor veel ouders bleek. Hierdoor werd de brassband in haar toekomst bedreigd.

Met het benaderen van diverse personen wilde Leo Heddes een ‘vriendenclub’ oprichten die Kunst naar Kracht hierin zou ondersteunen. Met als één van de doelstellingen dat men nieuwe jeugdleden een tegemoetkoming in de leskosten kon geven. Tevens wilde deze ‘vriendenclub’ een bijdrage leveren in de totstandkoming van een eigen huisvesting voor de brassband.

Met actieve werving (muzieklessen op school) worden leerlingen van basisscholen in de gemeente enthousiast gemaakt voor de blaasmuziek of slagwerk. Verder heeft het bestuur van de Brassband een gedegen jeugdopleiding opgezet in samenwerking met eigen freelance docenten en docenten via de gemeente. Zonder financiële steun van de beschermclub is dit niet mogelijk.

Met regelmaat probeert de beschermclub in samenwerking met het bestuur van de Brassband middels het organiseren van activiteiten de verenigingskas te spekken. Zoals bijvoorbeeld de in het verleden gehouden gemeenschapsveilingen, de muzikale wandelingen in 2015, 2016 en 2017 en het KnK Muziekfeest op het Plein 2019.

Voor leden van de beschermclub is er jaarlijks een “BC-Concert”. In een ontspannen ambiance geeft
de brassband een exclusief concert voor haar trouwste aanhang. Dit is zowel voor de leden van de BC als mede voor de bandleden een gezellige dag, met een hapje en een drankje na afloop.

En last but not least: BC leden krijgen gratis de (golden/gouden) Brass Kortings-Pas!

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • Het geven van subsidies op het lesgeld van leerlingen.
  • Het verzorgen van instrumentarium, geluidsapparatuur, en uniformen.
  • Het verschaffen van lesruimte, een en ander in de ruimste zin.

De middelen van de stichting bestaan uit:

  • Bijdragen van de leden.
  • Opbrengsten van activiteiten van de stichting.
  • Giften, subsidies en dergelijke.
  • Rente van vermogen.

Lid worden van de Beschermclub? Klik op onderstaande link!

Lidmaatschap

Het aantal leden op dit moment: 95

De leden van de beschermclub leveren jaarlijks een bijdrage van minimaal €50,-.

Voor de leden van de beschermclub wordt jaarlijks een “BC-concert” gegeven. In een ontspannen ambiance geeft brassband Kunst naar Kracht een exclusief concert voor haar aanhang.

Al met al reden om lid te worden van de stichting beschermclub Kunst naar Kracht!

U kunt zich aanmelden op deze site, of meer informatie opvragen per e-mail.

Bestuur

Het bestuur van stichting beschermclub Kunst naar Kracht bestaat uit:

Voorzitter: Loek Zwarekant

Secretaris: Jan Schouten

Penningmeester: Koos Bakker

Lid: Liesbeth Roskam