Beschermclub


Tijdens één van de concerten van brassband Kunst naar Kracht werd de initiatiefnemer van deze stichting ‘gegrepen’ door de kwaliteiten van de band. Niet bekend met brassbandmuziek, werd Leo Heddes geïnspireerd door deze muzikanten uit De Goorn. Hij wilde wat terug doen, sterker nog: hij wilde deze ‘dorpsvereniging’ behouden voor De Goorn en omstreken. Kunst naar Kracht had zijn hart gestolen.

Om de kwaliteit van de brassband te kunnen behouden is aanwas van leden, maar vooral jeugdleden noodzakelijk. Dit bleek voor Kunst naar Kracht geen eenvoudige opgave, aangezien de hoge kosten van muzieklessen een drempel voor veel ouders bleek. Hierdoor werd de brassband in haar toekomst bedreigd.

Met het benaderen van diverse personen wilde Leo Heddes een ‘vriendenclub’ oprichten die Kunst naar Kracht hierin zou ondersteunen. Met als één van de doelstellingen dat men nieuwe jeugdleden een tegemoetkoming in de leskosten kon geven. Tevens wilde deze ‘vriendenclub’ een bijdrage leveren in de totstandkoming van een eigen huisvesting voor de brassband.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • Het geven van subsidies op het lesgeld van leerlingen.
  • Het verzorgen van instrumentarium, geluidsapparatuur, en uniformen.
  • Het verschaffen van lesruimte, een en ander in de ruimste zin.

De middelen van de stichting bestaan uit:

  • Bijdragen van de leden.
  • Opbrengsten van activiteiten van de stichting.
  • Giften, subsidies en dergelijke.
  • Rente van vermogen.

 

Lidmaatschap

Het aantal leden op dit moment: 95

 

De leden van de beschermclub leveren jaarlijks een bijdrage van minimaal €50,-.

Voor de leden van de beschermclub wordt jaarlijks een “BC-concert” gegeven. In een ontspannen ambiance geeft brassband Kunst naar Kracht een exclusief concert voor haar aanhang.

Bij het jaarlijkse voorjaarsconcert van de brassband hebben de leden van de beschermclub VIP-plaatsen in de concertzaal. Al met al reden om lid te worden van de stichting beschermclub Kunst naar Kracht!

U kunt zich aanmelden op deze site, of meer informatie opvragen per e-mail.

 

Bestuur

Het bestuur van stichting beschermclub Kunst naar Kracht bestaat uit:

Voorzitter: Loek Zwarekant

Secretaris: Jan Schouten

Penningmeester: Koos Bakker

Lid: vacature