Veelgestelde Vragen

Muzieklessen

Kan mijn kind zo op muziekles?
Uiteraard is het mogelijk om direct te starten met muziekles op een blaas- of slagwerkinstrument. U kunt uw kind hier aanmelden. Uw kind kan ook eerst starten met PROEFLESSEN: 5 lessen voor slechts € 25,-. Kijk of muziek maken écht leuk is en besluit daarna om er mee door te gaan.

Wie geeft de muzieklessen en wanneer/waar vindt dit plaats?
De muzieklessen worden wekelijks door muziekdocenten in de Koperblazer gegeven. De lessen op een blaas- en slagwerkinstrument worden verzorgd door gediplomeerde muziekdocenten via de vereniging. Het is o.a. afhankelijk van de planning van deze docenten bij welke docent uw kind wordt ondergebracht.

Worden er in de (school)vakantieperiodes ook muzieklessen gegeven?
Nee, in de (school)vakantieperiodes zijn er geen muzieklessen.

Hoe zijn de theorielessen voor het theorie-examen vorm gegeven?
Theorielessen t.b.v. een theorie-examen worden in 6 aparte theorielessen à 1,5 uur op de zaterdag gegeven door één van onze docenten.


Leskosten/kosten examens

Wat zijn de kosten voor de muzieklessen?
Blaasinstrument:
De kosten voor muziekles op een blaasinstrument kunt u hier vinden onder het menu “muziekles”. U ontvangt van de penningmeester van Kunst naar Kracht een nota om het lesgeld in termijnen over te maken.

Slagwerkinstrument:
De kosten voor muziekles op een slagwerkinstrument kunt u hier vinden onder het menu “muziekles”. Voor slagwerkleerlingen worden eenmalig drumstokken door de vereniging vergoed. U ontvangt van de penningmeester van Kunst naar Kracht een nota om het lesgeld in termijnen over te maken.

Wat zijn de kosten voor de muziekexamen?
De kosten voor theorie- en praktijkexamen kunt u hier vinden.
U ontvangt van de penningmeester van Kunst naar Kracht een nota om het examengeld over te maken.


Lesgeldbijdrage

Wat is de lesgeldbijdrage regeling?
De gemeente Koggenland geeft een lesgeldbijdrage als subsidie op de lesgelden. Voor meer info. verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Wat betekent het als wij Kunst naar Kracht niet machtigen om de lesgeldbijdrage te incasseren?
De werkelijke kosten voor muziekles zijn hoger dan de kosten die Kunst naar Kracht in rekening brengt. De gemeente Koggenland geeft een lesgeldbijdrage als subsidie op de lesgelden. Kunst naar Kracht houdt de administratie van de lessen bij (presentielijsten, voortgangsrapportage leerling etc.) en levert deze gegevens aan de gemeente. Tevens zorgt Kunst naar Kracht voor bevoegde docenten en wordt de lesgeldbijdrage (tijdig!) aangevraagd.

Als u Kunst naar Kracht niet machtigt betaalt u € 700,- per jaar en dient u bovenstaande zelf met de gemeente te regelen.

Bent u (en is dus uw kind) woonachtig buiten de gemeente Koggenland, geldt de machtiging voor de lesgeldbijdrage niet. Uw kind komt namelijk niet in aanmerking voor deze bijdrage vanuit de gemeente. Desondanks betaalt u toch slechts het door de vereniging vastgestelde leskosten. De lesgeldbijdrage voor de resterende kosten wordt door de beschermclub gefinancierd.

De gemeenteraad heeft in 2015 besloten dat de lesgeldbijdrage regeling wordt verminderd. Kunst naar Kracht wil muziek graag voor zoveel mogelijk kinderen bereikbaar (en dus betaalbaar!) houden. Dit betekent dat de brassband samen met de beschermclub zélf subsidie verstrekt op de lesgelden. Deze subsidie wordt o.a. gefinancierd vanuit de opbrengsten van de jaarlijkse muzikale wandeling in september.

Hoe lang verbind ik mijn kind aan vervolglessen op een blaas-/slagwerkinstrument?
U kunt het lidmaatschap van uw kind opzeggen; rekening houdend met de opzegtermijn voor het lidmaatschap (zie hieronder).


Lidmaatschap + contributie

Hoe wordt mijn kind lid van de brassband?
Met het starten van de muzieklessen wordt uw kind automatisch lid van brassband Kunst naar Kracht en bent u ook contributie voor het lidmaatschap verschuldigd. Het eerste jaar betalen leerlingen echter nog geen contributie.


Wat betaal ik per jaar aan contributie?
Alle leden van Kunst naar Kracht betalen contributie aan de vereniging.
Leerlingen hoeven het eerste jaar nog geen contributie te betalen.

De contributie is als volgt vastgesteld:

  • Leden < 18 jaar : € 120,- per jaar.
  • Leden > 17 jaar : € 260,- per jaar (wordt jaarlijks geïndexeerd)

Het is uiteraard mogelijk de contributie in meerdere termijnen te betalen.
U ontvangt van de penningmeester een nota voor de contributie.

Let wel! Het beëindigen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij het secretariaat worden opgezegd en wel voor 1 december of 1 juni van elk kalenderjaar. Bij tussentijdse opzeggingen loopt de contributie door tot de eerst komende opzegdatum.

Hoe lang verbind ik mijn kind aan de vereniging als hij/zij lid is geworden?
Het beëindigen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij het secretariaat worden opgezegd en wel voor 1 december of 1 juni van elk kalenderjaar. Bij tussentijdse opzeggingen loopt de contributie door tot de eerst komende opzegdatum.


Uniform

Wat moet mijn kind aan als uniform t.b.v. een optreden?
Het uniform voor de kinderen die in het C-orkest en New Brass & Rhythm spelen omvat een poloshirt van de vereniging die op een spijkerbroek gedragen wordt. Deze poloshirts worden centraal bewaard: uw kind krijgt dit shirt telkens voor een optreden aan en dient deze na afloop van het optreden weer in te leveren.


Instrument

Waarom is er een bepaald blaasinstrument voor mijn kind gekozen?
De muziekdocent bekijkt welk blaasinstrument geschikt is voor welk kind, dit is met name afhankelijk van de bouw van de kaak. Op basis van het uitproberen van diverse instrumenten krijgt uw kind dan een advies van de docent voor een vervolginstrument.

Hoe komt mijn kind aan een instrument?
Indien uw kind muzieklessen gaat volgen op een blaasinstrument krijgt hij/zij een instrument van de vereniging in bruikleen. Hier zijn geen kosten aan verbonden, het gebruik van het instrument zit bij de contributie inbegrepen.

Indien uw kind vervolglessen gaat volgen op slagwerk kan hij/zij tijdens de lessen en repetities gebruik maken van het slagwerkinstrumentarium van de vereniging. Ook hier zijn geen kosten aan verbonden het gebruik van het instrumentarium zit bij de contributie inbegrepen.

Hoe zit het met het onderhoud van het instrument? Wie is daar verantwoordelijk voor?
In elke instrumentenkoffer zit een onderhoudsinstructie. U bent samen met uw kind verantwoordelijk voor het regulier onderhoud van het instrument, zoals vermeld op deze instructie. Binnen de vereniging is één persoon verantwoordelijk voor het onderhoud van het instrumentarium; hij zorgt voor uitgifte dat het instrument in goede staat verkeerd.

Indien u vragen heeft over het onderhoud kunt u deze hier stellen.

In de onderhoudsinstructie wordt gesproken over ventielolie. Hoe kom ik daaraan?
Bij het in elkaar zetten van de ventielen gebruikt u een paar druppeltjes ventielolie. Een flesje met dergelijke olie is o.a. te koop via Kunst naar Kracht of bij de muziekhandel. Als u via de vereniging olie wilt aanschaffen a € 5,- per flesje, kunt u dat hier aanvragen.

Als er iets aan het instrument kapot is, of niet goed functioneert waar kan ik dan terecht om dat laten repareren?
U wordt vriendelijk doch dringend verzocht om zelf géén reparaties uit te voeren aan het instrument of het zelf uit te laten voeren door een firma. U kunt het instrument met vermelding van het mankement inleveren bij de muziekdocent of inleveren voor de repetitie.

Binnen de vereniging is één persoon verantwoordelijk voor het onderhoud van het instrumentarium; hij zal zorgdragen voor reparatie. In de tussentijd wordt gekeken of er een vervangend instrument beschikbaar is, zodat uw kind geen lessen/repetities hoeft te missen.