Muziekles

PROEFLESSEN: 5 lessen voor slechts € 30,-.

Met de Brass Kortingspass betaalt u slechts € 25,- !

Kijk of muziekmaken écht leuk is en besluit daarna om er mee door te gaan. Klik hier om aan te melden.

Samen muziek maken doe je bij de brassband!


Brassband Kunst naar Kracht biedt muzieklessen aan voor iedereen uit de gemeente Koggenland en daarbuiten. Elke muziekles wordt gegeven in ons eigen verenigingsgebouw in De Goorn door professionele docenten. Het is op dit moment mogelijk om les te krijgen op verschillende blaasinstrumenten, zoals: cornet, trombone, bugel en althoorn. Daarnaast is het mogelijk om drumlessen te volgen (slagwerk).

De muzieklessen worden verzorgd door:

  • Karin van der Veen (hoogkoper)
  • Bert Ridder (laag koper)
  • Leon Gouda (slagwerk)

Dagelijks worden ’s middags muzieklessen op blaasinstrumenten gegeven. De drumlessen worden momenteel verzorgd op de woensdagmiddag.

Attentie: Lesdagen kunnen t.g.v. organisatorische aanpassingen gewijzigd worden! Alle lessen worden gegeven in het verenigingsgebouw van Kunst naar Kracht: “De Koperblazer”. Lesprijzen onder voorbehoud! U ontvangt van de penningmeester van Kunst naar Kracht een nota om het lesgeld in termijnen over te maken. Let wel! Wanneer een leerling niet tijdig afbericht geeft voor een afgesproken les, is er wél lesgeld verschuldigd!

Muziekles Blaasinstrument:

Bovenstaande tarieven gelden alleen indien u Kunst naar Kracht machtigt tot het incasseren van de lesgeldbijdrage van de gemeente Koggenland. Indien u Kunst naar Kracht niet machtigt, worden de leskosten verhoogd met € 125,-/jaar.

Bent u (en is dus uw kind) woonachtig buiten de gemeente Koggenland, geldt de machtiging voor de lesgeldbijdrage niet. Uw kind komt namelijk niet in aanmerking voor deze bijdrage vanuit de gemeente. Desondanks betaalt u toch slechts bovenstaand tarief aan lesgeld. De lesgeldbijdrage voor de resterende kosten wordt door de beschermclub gefinancierd.
Voor gezinnen met meer dan één kind op muziekles bestaat een extra subsidieregeling; voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met de penningmeester.

T.b.v. muziekexamen worden tevens kosten in rekening gebracht.

Instrument

Uiteraard krijg je als muzikant een instrument in bruikleen van de vereniging. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Je kunt muziekles krijgen op de volgende instrumenten: cornet, bugel, althoorn, trombone, bas, bariton en euphonium.

Muziekles Slagwerk:

Bovenstaande tarieven gelden alleen indien u Kunst naar Kracht machtigt tot het incasseren van de lesgeldbijdrage van de gemeente Koggenland. Indien u Kunst naar Kracht niet machtigt, worden de leskosten verhoogd met € 125,-/jaar.

Bent u (en is dus uw kind) woonachtig buiten de gemeente Koggenland, geldt de machtiging voor de lesgeldbijdrage niet. Uw kind komt namelijk niet in aanmerking voor deze bijdrage vanuit de gemeente. Desondanks betaalt u toch slechts bovenstaand tarief aan lesgeld. De lesgeldbijdrage voor de resterende kosten wordt door de beschermclub gefinancierd.
Voor gezinnen met meer dan één kind op muziekles bestaat een extra subsidieregeling; voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met de penningmeester.

T.b.v. muziekexamen worden tevens kosten in rekening gebracht (zie verder).

Instrument

In tegenstelling tot een drumband heeft Kunst naar Kracht niet de beschikking over meerdere slagwerkinstrumenten. Voor slagwerkers geldt dat zij tijdens de muzieklessen en/of tijdens de repetitie van het orkest gebruik kunnen maken van het instrumentarium van de vereniging. Leerlingen kunnen dus geen instrument in bruikleen krijgen.

Aanmelden voor muziekles? Klik hier onder!

Heeft u vragen? Klik hier onder!