Het C-orkest bestaat uit verschillende jonge leerlingen vanuit de eigen jeugdopleiding. Deze leerlingen worden direct na 5 proeflessen in overleg met de muziekdocent in dit orkest geplaatst.

Deze leerlingen kunnen qua niveau doorstromen naar een orkestsetting om zich verder te ontwikkelen, maar hebben nog onvoldoende niveau voor New Brass & Rhythm.

De doelstellingen van dit orkest is:

  • plezier hebben in het gezamenlijk maken van muziek.
  • kennismaking met de brassmuziek.
  • bevordering van het samenspel.
  • ´opleiding´ voor New Brass & Rhythm.

Het C-orkest repeteert iedere vrijdag van 17:30 uur tot 18:30 uur in haar eigen verenigingsgebouw.

Let op! Zodra zich voldoende nieuwe leerlingen aanmelden zal dit orkest opgestart worden.