Vandaag 29-05-2020 bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid Cor Ruiter op 86-jarige leeftijd is overleden.

Cor werd lid van Kunst naar Kracht in 1947 en heeft jarenlang als tamboer (slagwerker) bij de vereniging gespeeld; aanvankelijk bij de fanfare en later was Cor ook zeer actief in de drumband. Cor leidde jarenlang meerdere slagwerkers op in de schuur achter zijn huis en fungeerde als tamboer-maître van de drumband. Toen de fanfare in 1972 werd omgezet naar brassbandbezetting werd hij ‘concerttamboer’.

Cor was zeer betrokken bij de vereniging, dit uitte zich onder andere in het feit dat hij nooit een repetitie of activiteit van het orkest en drumband verzuimde. Tevens is Cor bestuurslid geweest van 1958 tot 2000; van deze 42 jaar was hij jarenlang penningmeester. Hij was ook de stuwende kracht achter de jaarlijkse donateurs- en speculaasactie. In 2000 trad Cor uit het bestuur en werd benoemd tot erelid van Kunst naar Kracht. Hij is altijd zijdelings betrokken gebleven bij de vereniging, zo betaalde hij tot een aantal jaren terug nog trouw contributie ondanks het feit dat hij al langere tijd niet meer muzikaal actief was.

Cor was een man van weinig woorden, maar zette zich bijzonder in voor het wel en wee van Kunst naar Kracht. Mede door zijn inzet en intensieve betrokkenheid is de vereniging gegroeid tot wat het nu is.