Onder het motto “regeren is vooruitzien” heeft het bestuur voor de komende 3 jaar een beleidsplan uitgewerkt. Een plan wat richting geeft aan de vereniging om in goede gezondheid het 100-jarig bestaan te kunnen vieren in 2022. De subtitel van dit beleidsplan is daarom “op koers”; het geeft houvast aan de doelen die gesteld worden. Uiteraard stopt het niet ná 2022; vanaf dat moment wordt er weer een nieuw beleidsplan uitgewerkt voor de daarop volgende periode.

In dit plan is tevens een lange termijn planning uitgewerkt t.a.v. de concerten/evenementen waaraan de verschillende orkesten van brassband Kunst naar Kracht zullen deelnemen. Het bestuur heeft i.o.m. de dirigent besloten om in deze planning continue 3 jaar vooruit te blijven kijken. Als 2019 voorbij is, wordt de planning voor 2023 uitgewerkt etc.

We hebben alle vertrouwen dat deze aanpak ertoe bijdraagt dat brassband Kunst naar Kracht een bloeiende én toekomstbestendige vereniging blijft!