Tijdens de lintjesregen 2017 ontving oud voorzitter van de beschermclub Leo Heddes op woensdag 26 april uit handen van burgemeester Posthumus een Koninklijke onderscheiding als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een welverdiende onderscheiding vanwege zijn enorme inzet, bevlogenheid, enthousiasme en betrokkenheid bij diverse evenementen binnen de gemeente.

Voor brassband Kunst naar Kracht was Leo Heddes niet alleen initiatiefnemer en oprichter van de beschermclub. Hij was ook actief betrokken bij diverse evenementen van de brassband. Tevens was Leo de drijvende kracht achter een aantal gemeenschapsveilingen, waarbij de opbrengsten mede ten goede kwamen aan de brassband. Bovendien was hij tijdens de verbouwing van het verenigingsgebouw “De Koperblazer” de (ver)bouwcoördinator.  Leo is nog steeds actief betrokken bij de brassband, o.a. als stuwende motor in het organisatiecomité van de muzikale wandeling. 

Leo Heddes draagt de brassband een warm hart toe en omgekeerd geldt hetzelfde! Leo bedankt en deze onderscheiding is dik verdiend!