Op voordracht van de selectiecommissie heeft het bestuur besloten om Pieter Koster per januari 2018 aan te stellen als nieuwe dirigent van Kunst naar Kracht. Pieter volgt Erik Kluin op, die per 15 december afscheid heeft genomen.

Pieter Koster (1985) kreeg zijn eerste muzieklessen op trompet. Hij studeerde vanaf 2003 aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag trompet bij Ad van Zon. Aan hetzelfde conservatorium studeerde hij vervolgens directie bij Alex Schillings. 

Al tijdens zijn studie nam Pieter deel aan verschillende directiecursussen en masterclasses van o.a. Ivan Meylemans, Fried Dobbelstein en Jan Cober. In 2016 deed hij zijn Masterexamen met het Bundespolizei Orchester München. Als trompettist speelde hij in het Nationaal Jeugd Harmonie Orkest, het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest en het Nationaal Jeugd Orkest. Nu speelt hij in zijn vrije tijd nog als solocornettist bij Brassband Rijnmond in Rotterdam.

Als dirigent is Pieter momenteel verbonden aan Fanfarecorps Wilhelmina Volendam en de Koninklijke Brassband Utrecht. Als docent geeft hij kleinkoperles aan de leerlingen van brassband Oefening en Uitspanning te Wijk en Aalburg. Sinds juli 2014 is Pieter tevens werkzaam als secretaris van de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs. 

Bestuur, jeugdcommissie en leden zijn vol verwachting t.a.v. de samenwerking met Pieter en hopen de komende jaren vele muzikale hoogtepunten onder zijn leiding te kunnen beleven.