N.a.v. alle ontwikkelingen rondom het Corona-virus in Nederland heeft het bestuur besloten alle evenementen en concerten die vanaf juni nog gepland stonden, te cancelen. Ook de repetities van de orkesten blijven gecanceld. Gelukkig kunnen de muzieklessen wel doorgaan via beeldbellen omdat ze vooralsnog nog niet fysiek één-op-één gegeven zullen worden.

Dit betekent dat het seizoen 2019/2020 vroegtijdig afgerond is. We vinden het bijzonder jammer dat we dit besluit hebben moeten nemen, maar uiteraard staat de gezondheid van onze leden, vrijwilligers en andere mensen die Kunst naar Kracht een warm hart toedragen, voorop.

Eind augustus hopen we de draad weer op te kunnen pakken met de 1e repetitie van het seizoen 2020/2021; uiteraard afhankelijk van de situatie op dat moment. Tevens zullen we plannen uitwerken op welke wijze de repetities vorm krijgen in het kader van de 1,5 meter samenleving. Het bestuur houdt alle ontwikkelingen rondom Corona nauw in de gaten en laat zich ook adviseren vanuit de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO).

Procotol Corona voor de sector cultuureducatie zie: hier 

Klik hier voor publicaties van de KNMO over het Coronavirus.